Volgende bladzijde           Vorige bladzijde

Bij de eerste groep spelbladzijden gaat het over vormen, kleuren en links/rechts.

 

De tweede groep bestaat uit bladzijden met zes eenvoudige woordjes, steeds voorafgegaan door

een bladzijde met letters. Op elke bladzijde staat een klinker centraal.

 

Aan het einde van deze groep worden de eerder gebruikte woordjes herhaald op bladzijden met

10 woordjes. Op deze bladzijden staan de woordjes met verschillende klinkers door elkaar.